The ‘Shitamachi Ninjo Kirakira Tachibana Shoutengai’ is a 400-meter arcade of quaint, nostalgic shops and food offering an authentic peek in···