With their March 2020 tour on the horizon, RADWIMPS has revealed the tour’s title as “KONNICHIWA NIPPON TOUR 2020”. The ti···